finger-3639605_1920

Duszpasterstwo małżeństw w kryzysie

Na początku historii Bóg wyznaczył człowiekowi tylko jedno powołanie – do małżeństwa i rodziny. Grzech pierworodny rozbił jedność małżonków i naruszył miłość w rodzinie. Powołaniem kapłanów jest szczególna troska o małżeństwa i rodziny, zagrożone skutkami grzechu pierworodnego. Niniejszy tekst ukazuje rolę małżeństwa i rodziny w życiu poszczególnych osób i całych społeczeństw oraz rolę kapłanów w przygotowaniu narzeczonych do małżeństwa…

wedding-1255520_1920

Wierność małżeńska

Miłość małżeńska to największa forma miłości, jaka może zaistnieć między mężczyzną a kobietą. W konsekwencji to ta forma miłości, która wiąże się z największym stopniem wierności. Chodzi o wierność bezwarunkową i trwającą do końca życia doczesnego, dopóki śmierć małżonków nie rozdzieli.