foto5_menu_hazard

Hazard i mity

To tylko zabawa

Gry losowe często są otoczone błędnymi wyobrażeniami, ponieważ tak naprawdę większość ludzi ma niewielką wiedzę na ich temat. W społeczeństwie istnieją błędne opinie doty­czące zarówno samego rozumienia hazardu, jak również osób uprawiających gry losowe.