Raporty

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonymi przez nasze Stowarzyszenie.

Badanie wpływu izolacji oraz sytuacji spowodowanej przez epidemię wirusa SARS-CoV-2 w kontekście uzależnień

Badanie to jest odpowiedzią na docierające do naszego Stowarzyszenia informacje o  pogarszającej się sytuacji osób uzależnionych bądź znajdujących się na skraju uzależnienia. Swoje źródła mają one w obserwacjach oraz analizie eksperckiej osób związanych ze Stowarzyszeniem Ocaleni. Dotychczas wszystkie docierające do nas informacje miały charakter wiedzy nieuporządkowanej. Dlatego podjęto próbę ich zestawienia na podstawie badań. Weryfikacja badawcza dotyczyła

– możliwości wpływu izolacji społecznej na zachowania destruktywne, w tym dot. przejawiania mechanizmów prowadzących do uzależnień

– możliwości spotęgowania zachowań destruktywnych, w tym ich długoterminowych skutków

Rozwiń