Man signs purchase agreement for a  house

Kredyt: realizacja marzeń czy spacer po linie?

W pogoni za luksusem

Żyjemy w dziwnych czasach. Kupujemy, bo za wszelką cenę chcemy pokazać sąsiadom czy znajomym, że stać nas na dobra uważane za luksusowe. Staramy się podnieść swój status społeczny budując ogromne domy, kupując drogie samochody, ubrania, egzotyczne wakacje. Niestety na większość rzeczy zaciągamy wysokie pożyczki, które przecież trzeba będzie spłacić.

key-2092166_1920

Uzależnienia a odpowiedzialność moralna

W czynnej fazie choroby uzależniony wyrządza wiele krzywd.
Większość zła czyni z ograniczoną świadomością i wolnością,
To jednak nie zwalnia z obowiązku zadośćuczynienia.

Normy moralne obowiązują wszystkich ludzi od momentu, w którym osiągają wystarczający stopień rozumności i wolności. Wszystkich obowiązują także te normy, które chronią przed uzależnieniami.